Har du brug for en Gårdmand kan du ringe på hverdage mellem kl. 10,30 og 11,30
på telefon 2811 5371.

Hvad gør man udenfor normal arbejdstid.

Såfremt der udenfor normal arbejdstid opstår skader i din bolig, som du mener kræver omgående afhjælpning kan du ringe til: Boligforeningen P.M. telefon 98 82 12 34.

Ved henvendelse bedes oplyst navn, adresse, telefonnummer samt afdeling.
Endvidere naturligvis skadens omfang.
Man vil herefter formidle den videre kontakt, der er nødvendig for udbedring af skaden.

Der kan for eksempel være tale om følgende skader:

Strømsvigt
Undersøg altid først, om sikringer er sprunget eller om HFI relæet har slået fra.

Varme, varmt og koldt vand
Rørbrud eller totalt svigt af varme og varmt eller koldt vands forsyning.

Kloak
Totalt kloakstop.

Fællesantenne
Er der fejl på fællesantennen, spørg da først din nabo om der også er fejl, inden du fejlmelder til Boligforeningen P.M.

Fællesvaskeri
Her kan det oplyses, at maskiner der er ude af drift kun sjældent vil blive repareret udenfor normal arbejdstid. Hvis den opståede fejl er af en sådan art, at den berører andre beboere, vil det være en idé at undersøge, om der allerede er sket en henvendelse til Boligforeningen P.M.

Henvendelse til Boligforeningen P.M.
Al henvendelse til boligforeningen skal kun finde sted, hvis udbedring af skade ikke kan vente til normal arbejdstids begyndelse.

Eksempel på ting som kan vente
Defekte komfurer, defekte køleskabe, selvforskyldt tilstoppet afløb fra vask mm.
En enkelt vaskemaskine i vaskeri.